Tagasi kooli: lapsehoidja 5 soovitust lapsevanematele

Lapsehoidja argipäev on pigem praktiline ning see on hea võimalus puutuda kokku mitmete küsimustega, millega laps silmitsi seisab. Kindlasti on varasemate kooliaastate või eelkooli ajal lapsevanemale meelde jäänud harjumusi ning elulisi olukordi, kus on võimalik lapse arengule kaasa aidata. Koolikoti kaasa pakkimine õhtuti on küll väike ülesanne lapsehoidja jaoks, ent kindlasti saab ta olla abiks ka olulisemate teemadega, mida ühiselt läbi arutada. Siin on järgnevalt 5 lapsehoidja soovitust lapsevanematele kaasa mõtlemiseks.


Pea meeles, sinu lapse iseloom aitab tal kooli naastes kiiremini sisse elada

Lapsel on oluliselt lihtsam uude kooliaastasse sisse elada, kus teda ümbritsevad mitmed uued inimesed ja ka lapsehoidja, kui aitad neil tutvust teha lapse iseloomuga. Mõned lapsed on rõõmsameelsemad, samas kui teised on tagasihoidlikumad, ent igal lapsel on oma lemmik jututeemad, mida jagades end hästi tunnevad. Viies täiskasvanud kurssi oma lapse eelistustega, aitad nii oma järelkasvu elu meelepärasemaks teha ja uude aastasse kiiremini sisse elada. Iga laps on erinev ja jagades oma lapse erilisi külgi lapsehoidjaga, aitad sedasi muuta paremaks ka koolivälist läbisaamist uue hoidjaga.


Toeta oma lapse motivatsiooni juba kooliaasta alguses

Lapsed õpivad läbi mängu, seega milline on sinu lapse soov anda ülesannetes oma parim panus? Lapsehoidjal on võimalik su lapse arengut ja motivatsiooni koolis toetada, kui jagad enda tähelepanekuid selle kohta, kui tihti ta võtab nii suuremate kui väiksemate ülesannete puhul selle aja, et olla hoolas ja teha enda parimat ülesannete lahendamisel. On need mõned harvad olukorrad, kus juhid lapse tähelepanu või oleks ehk vaja rohkem suunamist ja tuge? Sobiva lapsehoidja leidmisel olete kui üks meeskond tagasi kooli naasmisel ja pole midagi paremat, kui lasta lapsel olla tema parim oma väljakutsetes. 


Lapse loomupärased tugevused võiksid olla eelduseks edasiste huvide arendamisel

Kindlasti on ka lapsevanemal tähelepanekuid, millised on tema lapse loomupärased huvid ja tugevused, lapsehoidjale edasi andmiseks. Talle meelepäraste õppeainetega tegelemisel saab lapsehoidja neid huvisid toetada ja edasi arendada. See eeldab muidugi avatud ja head läbisaamist lapsehoidja ja pere vahel. Superhoidjate lapsehoidjate seast leiab iga lapsevanem endale meelepärase ja sobiva hoidja.


Lapsehoidja on toeks, et aidata lahendada murekohtasid

Lastel on väga erinevad väljakutsed. Kellel on vaja silma peal hoida tervise tõttu, kellel kulub natuke rohkem kannatust, et toime tulla vigade tegemisega, õppida proovima uusi asju. Nii lapsevanem kui lapsehoidja saavad last aidata ajaplaneerimisega: see tähendab õpetada teda märkama, millal oleks mõistlik liikuda järgmise ülesande juurde, et püsida etteantud ajaraamis. On lapsi, kes alles õpivad kannatlikkust teistega suhtlemisel, et oodata oma korda rääkimiseks. Superhoidjate lapsehoidja saab lapsele toeks olla nii asjade korrashoiu õpetamisel, et vihikud ja lahtised paberid oleksid õigetes kaustades, kui ka kodutööde lahendamisel.


Õppeaasta algus on hea aeg, et mõelda läbi eesmärgid algavaks kooliaastaks

Kuidas sa lapsevanemana näed oma lapse arengut? Võta aega, et mõelda, millised soovid ja unistused on sul tema arengule kaasa aitamiseks, mida saaksid ja tahaksid jagada kooli naasmise ajal ka lapsehoidjaga. Koolis ja kodus toetava keskkonna loomine aitab õppeaasta eesmärkidele lähemale jõuda. Lapsehoidmine saab olla enamat, kui vaid ühiselt televiisori vaatamine. Sea endale lapsevanemana prioriteediks kooliaasta alguses olulised küsimused lapsehoidjaga läbi arutada, et välja selgitada tema huvid ja võimekus lapsele toeks olla. 


Ühised teemad lapsehoidjaga võiksid kooliaasta alguses jutuks tulla, et koos kokku leppida järgnevad teemad eesootavaks kooliaastaks. Tagasi kooli minek nõuab iga kord uut harjumist lapsele ja on paratamatus, et paljudes koolides on klassid suured ja alati ei pruugi jaguda igale õpilasele piisavalt vajalikku tähelepanu. Siin saavadki abiks olla Superhoidjad. Superhoidjad saavad pakkuda lahendusi ja olla toeks sinu lapse arengule. Lapsevanemana on sul võimalik hoidja elu kooliaasta alguses sellega lihtsamaks teha, et jagad temaga olulisi teemasid, mis paneksid teid mõlemaid ja last samuti end hästi tundma uuele kooliaastale vastu minnes.