Superhoidjate veebirakenduse kasutustingimused lapsehoidjale

Superhoidjad on internetidomeenil www.superhoidjad.ee tegutsev veebirakendus, mis vahendab lapsehoidjate kontakte rakendusega liitunud ja lapsehoidu soovivatele isikutele. Rakenduse omajaks ja haldajaks on Eesti Vabariigis registreeritud äriühing Safe Childcare OÜ registrikoodiga 14061270.

Rakendusega liitudes kinnitate, et olete lugenud, aru saanud ja nõustunud Superhoidjate kasutustingimustega. Superhoidjad jätab endale õiguse kasutustingimusi mis tahes ajal uuendada, kõige uuem versioon on alati leitav käesolevalt veebileheküljelt.

 • Superhoidjate veebirakenduse üldine info
  • Superhoidjate kaudu töökuulutuste pakkumiseks peab lapsehoidja looma endale Superhoidjate keskkonda kasutajakonto, mille leiab menüüst elemendi “Liitu” alt. Kõiki kasutajaga seotud andmeid hoiustatakse andmebaasis.
  • Kasutajakonto registreerimise ajahetkel peab lapsehoidja olema vähemalt 18-aastane.
  • Lapsehoidja saab kasutajakontoga seotud andmeid lisada ja hiljem muuta Töölaualt menüüvaliku “Profiil” alt, välja arvatud kasutajakontoga seotud ees- ja perenime ning sünnipäeva andmeid.
 • Kuulutuse lisamise tingimused
  • Enda profiili nähtavaks tegemiseks peab lapsehoidja rakendusse sisse logima kasutajanime ja salasõna abil. Seejärel tuleb ära täita enda profiili andmed ning seejärel kontrollitakse profiil rakenduse haldaja poolt ning sobivuse korral muudetakse lapsevanematele nähtavaks.
  • Et lapsehoidja kasutajakontot saaks lapsevanemad broneerida, peab hoidja lisama Töölaualt menüü elemendist “Kalender” vabad ajad, millal tema kasutajakonto broneerimise eelpäringuks vaba on.
  • Lapsevanema poolt lapsehoidjale hoiustatud raha väljamaksmise eeltingimuseks on, et hoidja lisaks Eesti Vabariigis tegutseva panga tema nimega seostatud IBAN kontonumbri Töölaua menüü elemendi “Profiil” alla. Sellega annab lapsehoidja rakenduse haldajale õiguse talletada ja käsitleda hoidja poolt sisestatud pangakonto numbrit.
  • Lapsevanemate poolt lapsehoidjale tehtud broneeringute päringud peab lapsehoidja kinnitama või tagasi lükkama esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kahekümne nelja tunni jooksul alates broneeringu tegemisest lapsevanema poolt.
  • Väljamaksed lapsehoidja poolt määratud pangakontole toimuvad iga kahe nädala tagant ning minimaalne väljamakse summa on 25 eurot.
  • Juhul kui lapsehoidjal tekivad temast sõltumatud takistused lapsehoiu teostamise osas vastavalt lapsevanema poolt tehtud broneeringule ning lapsehoidja soovib broneeringu tühistada, peab lapsehoidja kasutajatuge teavitama mitte hiljem kui neli tundi enne broneeringu alguskellaaega. Hiljem teavitamise või teavitamata jätmise korral kaotab hoidja broneeringuga seotud väljamakse.
 • Superhoidjate veebirakenduse kasutamise tingimused
  • Konto loomisega Superhoidjate veebirakendusse kinnitate, et teid ei ole kriminaalkorras karistatud Eesti Vabariigi seadusandlusele tuginedes.
  • Kinnitate samuti, et te ei paku Superhoidjate veebirakenduse kaudu leitud lapsevanemale lapsehoiu teenust väljaspool Superhoidjate veebirakendust. Selle punkti rikkumise korral omab rakenduse haldaja õigust kustutada andmebaasist nii pakkumisega seotud lapsehoidja kasutajakonto kui ka lapsevanema kasutajakonto määramata ajaks ning hoida ära seotud isikute taasliitumine rakendusega.
  • Superhoidjate rakendus vahendab töökuulutusi lapsehoidjatelt lapsevanematele. Sellest tulenevalt ei saa rakendus mõjutada teenuse kvaliteeti lapsehoidjate ja lapsevanemate vahel.
  • Superhoidjate rakenduse tellimustele ei kohaldata tarbija taganemisõigust.
 • Superhoidjate veebirakenduse kasutamise hea tava
  • Eeldame rakenduse kasutajalt, et ta kasutab rakendust heatahtlikult ning suhtleb rakenduse kaudu leitud lapsevanematega ning lapsehoidu pakkudes nii rakenduses kui ka rakenduseväliselt heatahtlikult ning viisakalt.
  • Rakenduse kasutamisel ilmnevate probleemide ja ettepanekute korral võtab kasutaja ühendust kasutajatoega ning selgitab probleeme ja ettepanekuid.
  • Juhul kui lapsehoiu teenuse osutamise ajal või järgselt tekib kasutajal probleeme seoses lapsehoiu või lapsevanematega, lahendab kasutaja need lapsevanematega omavahel esimesel võimalusel ja heatahtlikult.