Superhoidjate veebirakenduse kasutustingimused lapsevanemale

Superhoidjad on internetidomeenil www.superhoidjad.ee tegutsev veebirakendus, mis vahendab lapsehoidjate kontakte rakendusega liitunud ja lapsehoidu soovivatele isikutele. Rakenduse omajaks ja haldajaks on Eesti Vabariigis registreeritud äriühing Safe Childcare OÜ registrikoodiga 14061270.

Rakendusega liitudes kinnitate, et olete lugenud, aru saanud ja nõustunud Superhoidjate kasutustingimustega. Superhoidjad jätab endale õiguse kasutustingimusi mis tahes ajal uuendada, kõige uuem versioon on alati leitav käesolevalt veebileheküljelt.

 • Superhoidjate veebirakenduse üldine info
  • Superhoidjate kaudu sobiva lapsehoidja leidmiseks peab lapsevanem looma endale Superhoidjate keskkonda kasutajakonto, mille leiab menüüst elemendi “Liitu” alt. Kõiki kasutajaga seotud andmeid hoiustatakse andmebaasis.
  • Kasutajakonto registreerimise ajahetkel peab lapsevanem olema vähemalt 18-aastane.
  • Lapsevanem saab kasutajakontoga seotud andmeid muuta Töölaualt menüüvaliku “Profiil” alt, välja arvatud kasutajakontoga seotud ees- ja perenime ning sünnipäeva andmeid.
 • Lapsehoidja broneerimise tingimused
  • Lapsehoidja broneerimiseks peab lapsevanem rakendusse sisse logima kasutajanime ja salasõna abil. Seejärel saab teostada otsingut ning teha sobivale hoidjale broneeringu päring.
  • Lapsevanem saab otsingu kaudu meelepäraseid hoidjad lisada lemmikutesse. Need hoidjad ilmuvad Töölaual menüü elemendi “Lemmikud hoidjad” all, misjärel saab sobivale hoidjale samuti broneeringu päringu teha.
  • Pärast broneerimise päringu kinnitamist lapsehoidja poolt peab lapsevanem hoiu eest tasuma. Makseid vahendab Maksekskus ja rakenduse haldaja ei hoiusta krediikaardi andmeid turvalisuse huvides.
  • Rakenduse haldaja sälitab makset hoidmise lõpukellaajast arvestades kakskümmend neli tundi. Selle aja jooksul on lapsevanemal õigus esitada pretensioon ning küsida tagasimakset. Tagasimakset saab teha valides Töölaualt menüü elemendi “Hoidmised” ning seejärel “Raha tagasimakse”. Tagasimakse võetakse menetlusse mitte hiljem kui seitsme tööpäeva jooksul alates tagasimakse päringu tegemisest.
  • Juhul kui lapsehoidja ei kinnita broneerimise päringut, ei pea lapsevanem broneeringu eest tasuma.
  • Juhul kui lapsevanemal tekivad temast sõltumatud takistused lapsehoiu osas ning lapsevanem soovib broneeringu tühistada, peab lapsevanem kasutajatuge teavitama mitte hiljem kui neli tundi enne broneeringu alguskellaaega. Hiljem teavitamise või teavitamata jätmise korral kaotab lapsevanem õiguse sooritada raha tagasimakse päringut (vastavalt punktis 2 d. sätestatud tingimustele).
 • Superhoidjate veebirakenduse kasutamise tingimused
  • Konto loomisega Superhoidjate veebirakendusse kinnitate, et teid ei ole kriminaalkorras karistatud Eesti Vabariigi seadusandlusele tuginedes ning lapsehoidja ei puutu teile teenust osutades kokku kriminaalkorras karistatud isikutega.
  • Kinnitate samuti, et te ei paku Superhoidjate veebirakenduse kaudu leitud lapsehoidjale võimalust pakkuda teile lapsehoiu teenust väljaspool Superhoidjate veebirakendust. Selle punkti rikkumise korral omab rakenduse haldaja õigust kustutada andmebaasist nii pakkumisega seotud lapsevanema kasutajakonto kui ka lapsehoidja kasutajakonto määramata ajaks ning hoida ära seotud isikute taasliitumine rakendusega.
  • Superhoidjate rakendus vahendab töökuulutusi lapsehoidjatelt lapsevanematele. Sellest tulenevalt ei saa rakendus mõjutada lapsehoidja teenuse kvaliteeti ega vastutada lapsehoidja poolt pakutava teenuse kvaliteedi eest.
  • Superhoidjate rakenduse tellimustele ei kohaldata tarbija taganemisõigust.
 • Superhoidjate veebirakenduse kasutamise hea tava
  • Eeldame rakenduse kasutajalt, et ta kasutab rakendust heatahtlikult ning suhtleb rakenduse kaudu leitud lapsehoidjatega nii rakenduses kui ka rakenduseväliselt heatahtlikult ning viisakalt.
  • Rakenduse kasutamisel ilmnevate probleemide ja ettepanekute korral võtab kasutaja ühendust kasutajatoega ning selgitab probleeme ja ettepanekuid.
  • Juhul kui lapsehoiu teenuse osutamise ajal või järgselt tekib kasutajal probleeme seoses lapsehoiu või lapsehoidjaga, lahendab kasutaja need lapsehoidjaga omavahel esimesel võimalusel ja heatahtlikult.
 • Maksetingimused
  • Superhoidjate veebirakenduses saab tasuda Eestis väljastatud maksekaartidega ning arveldamise valuuta on euro.
  • Makseid vahendab Eestis registreeritud ettevõte Maksekeskus AS, registrikoodiga 12268475.
  • Tasuda saab usaldusväärselt järgmiste makseviiside kaudu: Swedbank, SEB, LHV, Luminor, Coop Pank, Citadele, Pocopay.
  • Safe Childcare OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Safe Childcare OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.
 • Lisad
  • Kasutaja kasutab veebirakendust täielikult omal riisikol.
  • Rakenduse omaja ja haldaja ei anna mingeid kinnitusi lapsehoidjate poolt sisestatud info täpsuse ega täielikkuse kohta.
  • Rakenduse omaja ja haldaja ei võta vastutust mistahes isiku- või varakahju eest, mis tuleneb lapsehoidja juurdepääsust lapsevanemale, temaga seotud isikutele ja varale.